Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Kalkilla pellot kuntoon -kalkitusartikkeli Maaseudun aikakauslehti Farmissa

Nordkalk (info a nordkalk.com), 5.3.2015

Maaseudun aikakauslehti Farmin numerossa 2 julkaistiin juttu kalkituksen tärkeydestä. Vaikka viljan hinta on laskenut viime vuodesta, peltojen kalkitukseen kannattaa silti edelleen panostaa. Kalkituksen avulla saadaan ravinteet tehokkaammin kasvien käyttöön ja sillä on positiivinen vaikutus myös maan rakenteeseen.

”Suomen maaperä on luontaisesti hapanta. Kun pH on alhainen, ravinteet eivät liukene eikä kallista ostolannoitetta saada kasvin käyttöön”, sanoo Eino Heinola Pro Agria Etelä-Suomesta. Kalkitun maan rakenne edistää kasvin ravinteiden ja veden saantia. Etenkin fosfori ja typpi pääsevät paremmin kasvin käyttöön.

Pellot ympäri maata vaativat kalkkia. Heinolan mukaan Kalkitusyhdistyksen asettamista tavoitteista ollaan jäljessä kautta maan. Kalkitus on kustannus, mutta Heinola kehottaa pohtimaan hintasuhteita. Nyt viljan hinta on matala ja lannoitteen korkea. Kalkituksella terästetään ravinteiden vaikuttavuutta, jolloin väkilannoitetta tarvitaan vähemmän.

- Siinä vaiheessa, kun hinta ja kysyntä nousevat, on peltojen huollon syytä olla kunnossa, jotta saadaan hyvä sato määrältään ja laadultaan, muistuttaa Heinola.

Vuokramarkkinat kuntoon

Jopa kolmasosa Suomen pelloista on vuokralla, mutta niiden kunnosta huolehditaan vähemmän kuin omistusmaista. Timo Kanerva Nordalkista sanoo, että  vuokraviljelyn yleistyminen ja liian lyhyet ja kalliit vuokrasopimukset ovat painavin syy jättää pellot kalkitsematta.

- Peltomaan vuokramarkkinat pitäisi tavalla tai toisella saada terveelle pohjalle. Ei ole kenenkään etu, ettei vuokrattu peltoala ole peruskunnostusmielessä kenenkään vastuulla. Maan tuottokunto, ja siten myös arvo, heikkenevät vuosien mittaan.

Kasvinviljelijöiden pitäisi sisäistää kalkin merkitys ravinnetalouden tehostajana. Kalkituksella on myös ympäristönäkökulma. Kun ravinteet saadaan paremmin kasvien käyttöön, vähenevät esimerkiksi ravinnehuuhtoumat vesistöihin.

Lue Kalkilla pellot kuntoon -artikkeli kokonaan täältä

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.