Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nyt on aika nostaa satotasoa – lisää kalkkia pellolle!

Nordkalk (info a nordkalk.com), 13.2.2015

Kalkituskausi on alkanut. Jos et vielä ole tilannut levitystä pelloillesi, se kannattaa kalkitusurakoitsija Tero Ikävalkon mielestä tehdä nyt, ennen ruuhkia.

- homma sujuu pääpiirteittäin kohtalaisen hyvin, sanoo Ikävalko, joka on ollut liikkeellä kalkituskoneen kanssa parisen viikkoa. Hän kävi levittämässä kalkkia pellolle Hausjärvellä 3.2.2015. Tilauskanta on hänen mukaansa tällä hetkellä vielä pieni, joten nyt on hyvä aika tilata koneet omalle pellolle. Lumi ei Ikävalkon mukaan ole este kalkitukselle, pellot kantavat kalkituskoneita hyvin.

Maan liian matala pH vaikeuttaa ravinteiden hyödyntämistä

Kalkitus kuuluu taloudelliseen kasvintuotantoon. Sen avulla nostetaan pellon pH-arvoa, parannetaan ravinteiden saantia ja nostetaan satotasoa. Suomen peltojen keskimääräinen pH on karkeilla kivennäismailla ja savimailla 5,9 ja eloperäisillä mailla 5,4, mikä on yhden viljavuusluokan tavoitetasoa alhaisempi. PH:ta nostamalla parannetaan kasvien ravinteiden saantia maasta. Kalkituksella parannetaan myös maan rakennetta, mikä helpottaa juurten kasvua ja parantaa kasvien ravinteiden ottoa.

Kalkista apua ravinnekuormitusten hallintaan

Ravinnevalumien kannalta pellon kunto on oleellisessa asemassa. Hyvä rakenteinen maa, jossa on huolehdittu ojituksesta ja kalkituksesta, tuottaa hyvän sadon vuodesta toiseen. Valitettavasti pellon perustoimenpiteistä joudutaan usein tinkimään taloudellisesti tiukkoina aikoina.

Nordkalkin kehittämällä rakennekalkilla fosforivalumia voidaan tutkimusten mukaan vähentää peräti 50 %. Rakennekalkki vähentää myös pelloilta tulevaa kiintoaineksen määrää stabiloimalla savimaan eroosiota kestävämmäksi, mikä näkyy kirkkaampina valumavesinä.

- Uusi maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä on vielä viljelijöille kohdistettavien vaatimusten, osalta vahvistamatta. On kuitenkin odotettavissa, että sallittuja lannoitustasoja tarkistetaan ja fosforilannoitusta rajoitetaan edelleen. Lannoitteessa annettu, entistä pienempi lannoitefosforimäärä päätyy kalkitussa maassa varmemmin sadontuottoon eikä pidäty maahiukkasiin ja päädy kiintoaineksen mukana vesistöön, kertoo Nordkalkin Timo Kanerva.

Klikkaa linkkiä ja katso miten kalkinlevitys sujui Hausjärvellä helmikuun alussa

Kalkinlevitystä Hausjärvellä 

 

 

 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.