Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Muutoksia Nordkalkin organisaatiossa ja johtoryhmässä

Susan Heiskala (info a nordkalk.com), 18.6.2019

Nordkalk parantaa asiakaspalveluaan yhdistämällä myynnin, logistiikan, laivaukset sekä myynnin ja tuotannon suunnittelun (SOP) yhdeksi myyntitoiminnoksi. Uutta myynti- ja logistiikkatoimintoa (Commercial and Logistics) johtaa Mikael Furu, joka on nimitetty uudeksi myyntijohtajaksi (Chief Commercial Officer). Mikael on työskennellyt Nordkalkissa vuodesta 2009, viimeksi toimitusketjun johtajana (Chief Supply Chain Officer). Hänellä on vahva kokemus logistiikasta, avainasiakkuuksista ja myynnistä, ja hän tuntee Nordkalkin tuotteet hyvin. Mikael jatkaa johtoryhmän jäsenenä uudessa roolissaan. Edellinen myyntijohtaja Tomas Eriksson jättää työn Nordkalkissa.

Tämänhetkinen konsernin Osto-toiminto, joka on ollut osana toimitusketjua, saa nimekseen Hankinta (Group Procurement). Toiminnolle on nimitetty uusi hankintajohtaja (Chief Procurement Officer), Nicklas Bergström. Hänestä tulee samalla myös johtoryhmän jäsen. Nicklaksella on paljon kokemusta hankinnasta sellu- ja paperiteollisuuden sekä kemianteollisuuden kautta, ja myös kalkkikivi ja poltettu kalkki ovat hänelle entuudestaan tuttuja.

”Näiden muutosten avulla Nordkalk pystyy kehittämään asiakaspalveluaan. Lisäksi näillä muutoksilla varmistetaan, että saavutamme muutosohjelmassa asetetut tavoitteet”, kommentoi toimitusjohtaja Paul Gustavsson. Muutosohjelma aloitettiin tämän vuoden alussa, tavoitteena parantaa Nordkalkin suorituskykyä ja kannattavuutta.

”Haluan kiittää Tomas Erikssonia hyvästä työpanoksesta, onnitella Mikael Furua uudesta asemasta ja toivottaa Nicklas Bergströmin tervetulleeksi Nordkalkiin. Toivotan kaikille kolmelle onnea tulevaisuuden haasteisiin”, sanoo Paul Gustavsson.

Kaikki muutokset astuvat voimaan tästä päivästä lähtien, 18. kesäkuuta 2019.

Lisätietoja:
Paul Gustavsson, toimitusjohtaja
+46 723 480 093

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.