Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Kalkituskausi polkaistiin käyntiin Qvidjan kartanon mailla

Nordkalk (info a nordkalk.com), 25.8.2015

- Kalkitus on osa hyvää viljelykäytäntöä. Sillä pidetään yllä pellon kasvukykyä ja ehkäistään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin, sanoo Qvidjan kartanon isäntä Ilkka Herlin. Qvidjan maita viljellään ympäristöystävällisesti huolehtien luonnon monimuotoisuudesta ja ravinteiden kierrätyksestä. Kalkin merkitys maanparannuksessa on tunnettu satojen vuosien ajan.

Nordkalk käynnisti syksyn sänkikalkituskauden Paraisilla Qvidjan kartanossa. Tilalla kalkittiin kaksi viiden hehtaarin peltolohkoa, ja kummankin lohkon mereen laskevan ojan varret käsiteltiin rakennekalkilla. Perinteistä maanparannuskalkkia reaktiivisempi rakennekalkki on kehitetty erityisesti vähentämään fosforivalumia savimailta vesistöjen lähellä.

- Perinteinen kalkki parantaa viljavuutta edistämällä ravinteiden hyödyntämistä, kun taas rakennekalkki nimensä mukaisesti muokkaa tehokkaasti myös maaperän rakennetta, kuvailee myyntipäällikkö Timo Kanerva Nordkalkista.

Fosforivalumien ehkäisyyn soveltuu myös kipsi, mutta siitä puuttuvat kalkin satoa kasvattavat ominaisuudet. Toisin kuin kipsi, kalkki nostaa maan pH:ta ja parantaa sitä kautta juuriston kasvua ja ravinteiden saatavuutta.

- Kalkitus on tärkeää talouden, ympäristön ja jopa huoltovarmuuden kannalta. Siksi kalkitus pitäisi saada kansallisen tuen piiriin, kuten naapurimaassamme Ruotsissa on rakennekalkituksen osalta tehty, sanoo Kanerva.

Syksyllä kannattaa kalkita - nyt alennetuin hinnoin
Nordkalk kannustaa viljelijöitä hyödyntämään syksyn hyvät levityskelit, koska viime vuosina talvinen hankikalkitus on usein tyssännyt liian märkään maahan. Elokuun lämmin sää lupaa nyt hyvää kalkituskautta, joka alkaa Pohjanmaata myöten lähipäivien aikana. Nordkalk lähtee alkavaan kalkituskauteen uusin alennetuin hinnoin. Kädenojennuksena viljelijöille maanparannuskalkin hintoja laskettiin heinäkuun alussa 10 prosenttia.

Kuva: Nordkalkin toimitusjohtaja Jarkko Kaplin ja Qvidjan isäntä Ilkka Herlin osallistuivat kalkinlevitykseen.

 

  

 

Lisätietoja antavat
Timo Kanerva, myyntipäällikkö, maatalous, Nordkalk Oy Ab, puh. 020 753 7395
Olav Sjövall, myyntijohtaja, Koillis-Eurooppa, Nordkalk Oy Ab, puh. 020 753 7326

Nordkalk on kalkkikivipohjaisten tuotteiden johtava valmistaja Pohjois-Euroopassa. Tarjoamme tuotteita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Tuotteemme hyödyttävät ympäristöä savukaasujen puhdistuksessa, vedenkäsittelyssä ja maanparannuksessa. Tavoitteemme on tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle vähemmillä ympäristövaikutuksilla.

Nordkalk on paikallinen toimittaja, jolla on toimintaa yli 30 paikkakunnalla pääosin Itämeren ympärillä. Yhtiön palveluksessa on noin 1 020 henkilöä, joista yli 400 työskentelee Suomessa. Nordkalkin omistaa suomalainen perheyritys Rettig Group.

 

 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.