Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalkin Bunge Duckerin oikeusprosessi Gotlannissa viivästyy edelleen

Nordkalk (info a nordkalk.com), 10.4.2015

Ruotsin Maa- ja ympäristöylioikeus ilmoitti tänään, että Nordkalkin Gotlannin Bunge Duckeriin hakeman louhosluvan käsittelyä lykätään, kunnes hallitukselta saadaan päätös mahdollisista uusista Gotlantiin perustettavista Natura 2000 -alueista. Tämä tarkoittaa, että ensi viikolla 13.-17.4.2015 pidettäväksi suunniteltu oikeuskäsittely peruuntuu.

Tuomioistuin perustelee lykkäämispäätöstään sillä, että hallituksen mahdollinen päätös osoittaa uusia Natura 2000 -alueita vaikuttaa siihen, voidaanko kaivostoiminnalle myöntää lupa vai ei. Käsittelyä lykätään hallituksen päätökseen saakka, mutta korkeintaan 31.8.2015 asti.

- Olemme pettyneitä päätökseen ja käsittelyn viivästymiseen edelleen, vaikka prosessi on jo nyt ollut pitkä kestettyään lähes kymmenen vuotta. Mutta kunnioitamme prosessin kulkua ja toivomme, että lupa-asiamme käsittelyä jatketaan viimeistään alkusyksyllä 2015, sanoo Nordkalkin toimitusjohtaja Jarkko Kaplin.

Nordkalk valitti hallinto-oikeuteen Gotlannin lääninhallituksen päätöksestä ehdottaa Bunge Duckerin muuttamista Natura 2000 -alueeksi. Kiinteistön 170 hehtaarista vain 19 hehtaaria on karstimaata, jota lääninhallitus on halunnut suojella. Muualla Gotlannissa on huomattavasti hienompia ja laajempia karstimaa-alueita. Nordkalkilla on vuonna 2010 saatu lainvoimainen lupa louhia kalkkikiveä alueella. Karstimaiden suojelu ei myöskään ole ollut hallituksen tehtävälistalla tai EU:n vaatimus.

Hallinto-oikeuteen tehty valitus hylättiin sillä perusteella, että ehdotuksella ei ole vaikutusta Nordkalkin toimintaan. Maa- ja ympäristöylioikeuden tämänpäiväinen päätös lykätä käsittelyä on kuitenkin seurausta lääninhallituksen ehdotuksesta. Tästä johtuen Nordkalk on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä kamarioikeuteen. Ratkaisua odotetaan ensi viikolla.

- Meillä on täysi luottamus siihen, että hallitus suhtautuu kysymykseen Gotlannin Natura 2000 -alueista vakavasti ja selvittää tarkasti, millaisia seurauksia sellaisella päätöksellä olisi Gotlannille, Nordkalkille ja Ruotsin teollisuudelle, Kaplin sanoo.

Lisätietoja antavat:

Eva Feldt
Viestintäpäällikkö, Nordkalk AB
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
Lähetä sähköpostia

Håkan Pihl
Projektipäällikkö, Bunge-projekti
020 7537169
Lähetä sähköpostia


Nordkalk on kalkkikivipohjaisten tuotteiden johtava valmistaja Pohjois-Euroopassa. Tarjoamme tuotteita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Tuotteemme hyödyttävät ympäristöä savukaasujen puhdistuksessa, vedenkäsittelyssä ja maanparannuksessa. Tavoitteemme on tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle vähemmillä ympäristövaikutuksilla. Nordkalk on paikallinen toimittaja, jolla on toimintaa yli 30 paikkakunnalla pääosin Itämeren ympärillä. Yhtiön palveluksessa on noin 1 050 henkilöä, joista yli 400 työskentelee Suomessa. Nordkalkin omistaa suomalainen perheyritys Rettig Group.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.