Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalk arvostelee ehdotusta uusista Natura 2000 -alueista Pohjois-Gotlannissa

Nordkalk (info a nordkalk.com), 6.3.2015

Gotlannin lääninhallitus esitti tammikuussa  2015 Natura 2000 -verkoston laajentamista Pohjois-Gotlannissa alueelle, jolla sijaitsee useita Nordkalkille kuuluvia kiinteistöjä. Nordkalk jätti tänään 6.3. lausunnon lääninhallituksen esityksestä.

Esitetty Natura 2000 -laajennus kattaisi liki 900 hehtaaria eli valtaosan Nordkalkin maista Pohjois-Gotlannissa, mukaan lukien Bunge Ducker, jonne on suunnitteilla uusi kalkkikivilouhos. Lääninhallituksen ehdotus on vakava uhka Nordkalkille ja ylipäätään teolliselle toiminnalle Pohjois-Gotlannissa.

Lääninhallitus teki esityksen Natura-laajennuksesta hallituksen toimeksiannosta, mutta ehdotus  on nyt laajuudeltaan paljon kattavampi kuin hallitus edellytti. Päämääränä näyttäisikin olevan  vaikuttaminen Bungen louhoksesta meneillään olevaan oikeusprosessiin ja kansallispuistohankkeen edistäminen piittaamatta hallituksen aiemmasta päätöksestä, jossa osa Nordkalkin alueesta jätettiin Naturan ulkopuolelle. Mineraalien louhinta on määritelty Nordkalkin alueella valtakunnalliseksi eduksi, joka on etusijalla maankäytössä.

Lausunnossaan Nordkalk osoittaa lääninhallituksen viranomaisena käsitelleen asiaa puutteellisesti ja puolueellisesti, minkä takia yhtiö arvioi esityksen olevan nykymuodossaan jopa lainvastainen.

Esityksen mittavat yhteiskuntataloudelliset seuraukset on jätetty kokonaan huomiotta. Nordkalk pitää välttämättömänä, että esityksen vaikutukset arvioidaan laaja-alaisesti ennen kuin asiassa tehdään päätöksiä.  

Ruotsinkielinen tiedote ja lausunnon pääkohdat löytyvät osoitteesta www.nordkalk.se/default.asp?viewID=846&newsID=1712&news_offset=0.

Lisätietoja antaa:
Håkan Pihl, päägeologi
Puh. +358 40 762 6092

 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.