Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Nordkalkin tavoite: sivukivi kokonaan hyötykäyttöön

Nordkalk (info a nordkalk.com), 28.11.2012

Nordkalk Oy Ab on käynnistänyt Lappeenrannan Ihalaisen kaivoksella sivukiven, rikastushiekan ja maa-ainesten läjitysalueiden laajentamishankkeen. Hanke edellyttää lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ennen hankkeen vaatiman ympäristöluvan ja kaivosluvan hakemista. Läjitysalueita tarvitaan, koska sivutuotteiden hyötykäyttökohteita ei tällä hetkellä ole riittävästi. Nordkalkin tavoitteena on kuitenkin louhitun kiven 100-prosenttinen hyötykäyttäminen, jotta läjitystarve olisi mahdollisimman vähäinen.

Kaivostoiminnassa syntyvät sivutuotteet ovat ympäristökelpoisia tuotteita, joista ei aiheudu ympäristölle haittaa. Sivutuotteita pyritään hyödyntämään niin kaivosalueella kuin sen ulkopuolellakin, sillä niitä voidaan huoletta käyttää mm. maanrakentamisessa ja maanparantamisessa. Hyötykäyttömahdollisuuksia heikentävät kuitenkin Lappeenrannan alueella tarjolla olevat runsaat luonnonkiviainekset, joita toimitetaan markkinoille. Koska hyötykäyttökohteita ei tällä hetkellä ole riittävästi, sivutuotteita pitää läjittää myös kaivosalueelle. Tällä hetkellä noin 70 % Ihalaisen kaivoksesta louhittavasta kivestä pystytään hyödyntämään.

Kalkki sisältää kasveille, eläimille ja ihmisille tärkeitä ravintoaineita. Kalkkikivipohjaisia tuotteita käytetään ympäristönhoidossa, teollisuudessa ja maataloudessa. Tuotteita käytetään juomaveden valmistuksessa, jäteveden ja savukaasujen puhdistuksessa sekä happamoituneiden vesistöjen neutraloinnissa. Tuotteilla sidotaan fosforia ja estetään ravinnevalumia vesistöihin. Kalkkikivipohjaisia tuotteita käytetään paperin valmistuksessa, rakennusaineteollisuudessa sekä kaivos- ja terästeollisuuden prosesseissa. Tuotteita tarvitaan myös sokerin, rehun, lannoitteiden, muovin ja maalien valmistuksessa. Kalkkikivipohjaisilla tuotteilla rakennetaan myös teitä: perustuksia vahvistetaan stabiloimalla maaperä, ja asfalttimassassa kalkkikivijauhe on tärkeä täyteaine.

Lisätietoja antavat
Harri Koivisto, tuotantojohtaja, PulpPaper & Finland -divisioona, puh. 020 753 7590
Jarkko Kaplin, divisioonajohtaja, PulpPaper & Finland -divisioona, puh. 020 753 7107


Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään mm. paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä ympäristönhoidossa ja maataloudessa. Tuotemerkki on Nordkalk. Vuonna 2011 Nordkalkin liikevaihto oli 369,2 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on n. 1200 henkilöä yli 30 paikkakunnalla mm. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Virossa ja Venäjällä. Nordkalk kuuluu Rettig Group -konserniin.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.