Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Ruotsin korkeimman oikeuden päätös: keskeytysvaatimus hyväksytään

Nordkalk (info a nordkalk.com), 18.10.2012

Ruotsin korkein oikeus antoi 17.10.2012 päätöksensä, että valmistelevat työt Nordkalkin suunnitellulla louhoksella Bunge Duckerissa Gotlannissa on keskeytettävä, kunnes uuden kaivoksen avaamista käsittelevässä asiassa on annettu lopullinen päätös. Tämä tarkoittaa, että louhintavaihetta edeltäviä valmistelevia töitä ei saa toistaiseksi jatkaa. Ennen louhinnan aloittamista pitää rakentaa muun muassa kuljetushihna louhoksesta Nordkalkin tuotantolaitokseen Storugnsissa.

Maa- ja ympäristöylioikeus myönsi tämän vuoden heinäkuussa Nordkalkin uudelle louhokselle toimintaehdot ja toimeenpanoluvan, mutta kyseisestä päätöksestä valitettiin. Elokuussa korkein oikeus hylkäsi louhoksen valmistelutöistätehdyt keskeytysvaatimukset, mutta nyt se on siis muuttanut kantaansa. Louhokselle myönnettiin lupa jo vuonna 2009 ja se on lainvoimainen.

Ruotsissa kalkkikiven louhinnan luvitus tapahtuu kokonaisuudessaan ympäristölainsäädännön puitteissa. Lupakäsittely on vaiheittainen siten, että tässä tapauksessa käsiteltiin ensi vaiheessa louhinnan luvallisuuskysymys, joka todettiin vuoden 2009 tuomiossa. Sen jälkeen on käsitelty tulevan toiminnan lupaehtoja, jotka päätettiin 2012 tuomiossa. Tämä tuomio käsitti samalla jo aiemmin luvalliseksi todetun louhinnan toimeenpanoluvan.
Korkein oikeus ilmoitti 17.9.2012 että se ottaa Nordkalkin Bungen louhosta koskevan päätöksen osittain uudelleen harkittavaksi. Uudelleenharkinta koskee kysymystä "miten Ympäristöylioikeuden antama lainvoimainen tuomio lupa-asiassa vaikuttaa käsillä olevan lupakysymyksen harkintaan". Kysymys uudelleenharkinnasta jätettiin muilta osin lepäämään.

-On ikävää, että korkein oikeus hyväksyy keskeytysvaatimuksen nyt, kun se vielä muutama kuukausi sitten hylkäsi sen. Tosin uudelleenharkinta ei koske vuoden 2009 lupaa, sanoo Anders Mattsson, Nordkalk AB:n toimitusjohtaja.

-Toivomme, että uudelleenharkinta tapahtuu nopeasti. Meidän pitää siksi aikaa keskeyttää valmistelutyöt ja siirtää ne myöhempään ajankohtaan. Pohdimme nyt, miten tämä vaikuttaa toimintaamme. Olemme jo nyt aikataulusta huomattavasti myöhässä, Mattsson sanoo.

Lisätietoja antavat:

Eva Feldt
Viestintäpäällikkö
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
Lähetä sähköpostia 

Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169
Lähetä sähköpostia


Nordkalk kuuluu Rettig Group -konserniin. Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään mm. ympäristönhoidossa, paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä maataloudessa. Nordkalkilla on toimintaa yhdeksässä maassa Itämeren alueella, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 1200 henkilöä, joista 200 työskentelee Ruotsissa. Nordkalk panostaa teollisten ja ympäristöarvojen yhdistämiseen, ja ympäristötyömme on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti.

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.