Uutiset ja julkaisut

Lue viimeisimmät uutiset Nordkalkista

Kaivattu myönteinen päätös Bungen louhokselle Gotlannissa

Nordkalk (info a nordkalk.com), 5.7.2012

Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeus (Mark- och miljööverdomstol) antoi tänään päätöksensä koskien Nordkalkin suunnitteleman kalkkikivikaivoksen avaamista Bunge Duckerissa Pohjois-Gotlannissa.

Päätös sisältää lupaehdot ja luvan toimenpiteiden välittömälle aloittamiselle, ja siten Nordkalk voi aloittaa rakennustyöt Bunge Duckerin alueella.

- On erittäin ilahduttavaa, että maa- ja ympäristöylioikeus on viimein myöntänyt Nordkalkille lupaehdot ja luvan, joka tulee voimaan välittömästi. Nyt voimme käynnistää toiminnan. Prosessi on ollut pitkä, mutta nyt näyttää siltä että pääsemme viimein maaliin. Tämä on iloinen uutinen niin meille, työntekijöillemme, asiakkaillemme kuin tavarantoimittajillemmekin, toteaa Anders Mattsson, Nordkalk AB:n toimitusjohtaja.

Asian käsittely oikeudessa oli toukokuussa 2012, mutta prosessi alkoi jo paljon aikaisemmin. Nordkalk jätti hakemuksensa jo vuonna 2006 ja sai Ruotsin ympäristöylioikeudelta louhintaluvan vuonna 2009. Lupaprosessiin on sisältynyt uuden kaivoksen perusteellinen ympäristöarviointi.

- Nyt annetut lupaehdot ovat tiukat, erityisesti poistoveden raja-arvoja koskevat. Seurantaohjelmamme on kuitenkin kattava ja tulemme huolehtimaan siitä, että noudatamme toiminnallemme asetettuja ehtoja. Ympäristö- ja luontoarvojen turvaaminen voidaan yhdistää kalkinlouhinnassa, sanoo Håkan Pihl, Bunge-projektin vetäjä.

- Jo tulevana maanantaina tulemme läpikäymään ehdot viimeistelläksemme seurantaohjelmamme ja aloittaaksemme työt uuden louhoksen perustamiseksi, Håkan Pihl toteaa.

Lisätietoja antavat:

Eva Feldt    
HR- ja viestintäpäällikön sijainen     
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086      

 Lähetä sähköpostia                       

Håkan Pihl
VP, Geology & Environment
+358 (0)20-7537169 Lähetä sähköpostia

Nordkalk kuuluu Rettig Group -konserniin. Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään mm. ympäristönhoidossa, paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä maataloudessa. Nordkalkilla on toimintaa yhdeksässä maassa Itämeren alueella, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 1200 henkilöä, joista 200 työskentelee Ruotsissa. Nordkalk panostaa teollisten ja ympäristöarvojen yhdistämiseen, ja ympäristötyömme on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti.

 

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.