Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Sammutettu kalkki

Nordkalk valmistaa sammutettua kalkkia sekä jauheisena että rakeisena. Sammutettua kalkkia käytetään yleisesti nostamaan pH:ta ja alkaliteettiä vedenpuhdistuksessa. Rakennusteollisuus käyttää sammutettua kalkkia laasteissa ja tasoitteissa sekä kalkkimaalin valmistuksessa. Sammutettu kalkki valmistetaan poltetusta kalkista. Nordkalkin sammutetun kalkin tuotemerkit ovat Nordkalk SL ja Nordkalk Filtra G.

Nordkalk SL, sammutettu kalkki 

Jauhettua sammutettua kalkkia (Nordkalk SL, kalsium hydroksidi, Ca(OH)2) käytetään rakentamisessa, savukaasujen puhdistuksessa sekä vesien käsittelyssä puhtaan veden valmistuksesta  jätevesien ja lietteiden käsittelyyn. Sammutetusta kalkista voidaan valmistaa myös kalkkimaalia.

Tuotetta on saatavana irtotuotteena. Säkitettynä Nordkalk SL- tuotetta on saatavilla 30 kg:n säkeissä hyvin varustelluista rauta- ja maatalouskaupoista.

Nordkalk Filtra G

Nordkalk Filtra G on rakeistettu sammutettu kalkki, jota käytetään suodatinmassana teollisuuden savukaasujen ja veden käsittelyssä sekä muissa ympäristösovelluksissa.


Lue lisää kaivon kalkituksesta!

kaivokalkki.jpg

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.