Kalkki on kaikkialla

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine

Maatalous

Kalkkituotteita käytetään maataloudessa peltojen pH:n nostoon sekä tuotantoeläinten ruokinnassa.

Rehu

Eläimet tarvitsevat kalsiumia muun muassa luuston kehittymiseen ja hermoston toimintaan. Rehukalkkien tärkein ominaisuus onkin korkea kalsiumpitoisuus ja samalla hyvä liukoisuus. Helpoimmin ja edullisimmin tuotantoeläimet saavat kaiken tarvitsemansa kalsiumin täysrehuista ja rehutiivisteistä, joihin on valmiiksi lisätty kullekin eläinlajille sopiva määrä kalkkia.

Kalsiumin tarve on erityisen suuri munivilla kanoilla, jotka käyttävät kalsiumia munan kuoren muodostumiseen. Nordkalk rehukalkit var­mistavat, että kana kaikissa tilanteissa ja tuotantokauden vaiheissa saa riittävästi kalsiumia laadukkaan munankuo­ren rakentamiseen ja luuston kunnon ylläpitämiseen. Myös lypsylehmät tarvitsevat kalkkia, sillä niiden tuottama maito sisältää paljon kalsiumia. Kalsiumin tarve on suuri myös nuorilla eläimillä, jotka tarvitsevat kalsiumia luuston kehitykseen. 

Lue lisää

Maanparannus

Maanparannuskalkki 

Nordkalk Aito -maanparannuskalkit ovat hienoksi jauhettua kalsiittista tai magnesiumpitoista kalkkikiveä, ja ne nostavat pellon pH:ta nopeasti ja tehokkaasti. Ne soveltuvat peltojen pH:n-nostoon ja toimivat samalla kalsium- ja magnesiumlannoitteena. Runsaan ja laadukkaan sadon varmistamiseksi tavoiteltava viljavuusluokka on "hyvä" , joka vastaa karkeilla kivennäismailla ja savimailla pH-arvoa 6,5.

Kalkkilaattori

Lue lisää

Rakennekalkki

Rakennekalkituksessa peltoon levitetään tavallista maanparannuskalkkia reaktiivisempaa ja nopeammin liukeneva kalkkia. Nordkalkin kehittämä Nordkalk Aito® Rakennekalkki on osa Fostop -menetelmää, joka koostuu kalkkipohjaisista ratkaisuista fosforikuormituksen minimoimiseksi.

Rakennekalkki parantaa sekä peltomaiden rakennetta että vedenläpäisykykyä, minkä ansiosta rakennekalkilla voidaan vähentää fosforin pintavalunnan osuutta pellolta vesistöihin. Fosforin huuhtoutuminen pelloilta sadevesien mukana on tiedostettu ongelma. Esimerkiksi rankkasateilla rakennekalkitun pellon pintarakenne kestää paremmin sadetta, koska pellon pinta ei liety. Tällöin vesi imeytyy maahan ja pintavalunnalle altis fosfori jää peltoon. Nordkalk Aito® Rakennekalkki on mitä parhain keino vähentää vesistöjen rehevöitymistä samalla, kun sillä on monia muita positiivisia vaikutuksia.

Lue lisää

Kalkkikivialan edelläkävijä

Nordkalk on  kalkkikivialan  johtava yritys kotimarkkinoillaan. Toimitamme välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille, ja sovelluksillamme turvataan puhdasta ilmaa ja vettä sekä viljelysmaan tuottavuutta.